In 2020 is het bestuur van de stichting tweemaal bijeen geweest. Als gevolg van corona-situatie hebben weinig van de voorgenomen activiteiten plaats kunnen vinden. De naam van de Surinaamse zusterstichting is sinds augustus 2020: Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR). Informatie over de activiteiten van CDR is te vinden op: https://stichting-cdr.org/.