Doelstelling
De stichting is opgericht op 6 juli 1989 en heeft als doel het bevorderen van de samenwerking tussen Nederland en Suriname op het gebied van het recht in de meest ruime zin.

Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting ondersteunt waar mogelijk het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR; voorheen de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN)) en stelt juridische documentatie beschikbaar, werft fondsen en verricht andere activiteiten ten behoeve van de continuïteit van de Surinaamse stichting.