Samenstelling bestuur

  • Mr. H.K. Fernandes Mendes (per maart 2018)
  • Mr. L.Y. Gonçalves – Ho Kang You, voorzitter
  • Mr. E.J. Henrichs (per maart 2018)
  • Mr. Drs. E.A. Marseille RA, secretaris-penningmeester (per maart 2018)
  • Mr. A.S. Rueb
  • Mr. A.S. Reijnders-Sluis

De stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuurders ontvangen geen beloning.

Hieronder volgende korte CV’s van de bestuursleden:

Hugo Fernandes Mendes

Jurist, wetenschapper; lid van diverse raden van commissarissen; verschillende directiefuncties in het openbaar bestuur (benoemd maart 2018)

Lilian Gon̤alves РHo Kang You, voorzitter

Jurist, bestuurslid NLFI, lid van diverse raden van toezicht; tot 2016 staatsraad bij de Raad van State (oprichter in juli 1989)

Evert Jan Henrichs

Jurist, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten; adviseur bij De Brauw Blackstone Westbroek (benoemd maart 2018)

Erika Marseille, secretaris/penningmeester

Econoom, accountant, jurist, lid van diverse raden van commissarissen/toezicht, onderzoeker en adviseur jaarrekeningenrecht (benoemd maart 2018)

Agaath Reijnders-Sluis

Advocaat, directeur van de Amsterdamse Orde van Advocaten (benoemd in juni 2006)

Dolf Rueb

Jurist, tot pensionering advocaat en hoofddocent aan de UvA; auteur Compendium Burgerlijk Procesrecht; gastdocent bij juridische opleidingen in Suriname (benoemd in juni 2006)