Financieel 2020:

In 2020 is EUR 705 ontvangen in verband met een afscheid van een Nederlandse rechter in 2019. De stichting had in 2020 in totaal EUR 171 aan hosting- en bankkosten.

Financieel 2019:

Van de inkomsten ad EUR 1.565 is EUR 1.500 bestemd voor een nieuw naambord voor de Surinaamse stichting die haar naam gaat veranderen in Stichting Democratie en Rechtspleging. Daarnaast is EUR 65 ontvangen in verband met een afscheid van een Nederlandse rechter in Nederland in 2019; het bedrag dat in verband het zijn afscheid in 2020 is ontvangen bedraagt EUR 705 en wordt in 2020 verantwoord.

Er is een bedrag van EUR 9.122 overgemaakt aan de Surinaamse zusterstichting in verband met de garantie van EUR 15.000 (gegeven in 2018) voor de versterking van het bureau. Ook zijn er EUR 76 bankkosten in 2019 en EUR 65 kosten voor het aanhouden van een website (hostingkosten).

Financieel 2018:

De stichting heeft enkele financiƫle donaties ontvangen voor een bedrag van ruim EUR 4.500. Ook heeft de stichting een donatie ontvangen in de vorm van een bibliotheek (van Prof. Koopmans). Van deze bibliotheek is een selectie gemaakt en verscheept naar de Surinaamse zusterstichting.
De stichting heeft voor verwerving van de ANBI-status een website laten bouwen. De kosten hiervoor in 2018 bedroegen EUR 549. Vanaf 2019 zullen er alleen kosten voor hosting zijn. Ook waren er in 2018 EUR 72 bankkosten.
De stichting heeft een garantie afgegeven van EUR 15.000 ten behoeve van de zusterstichting in verband met de werving van een directeur in Suriname.

Financieel 2017:

De stichting heeft in 2017 donaties ontvangen voor een totaal van EUR 19.132. Een bedrag van EUR 2.925 is ten goede gekomen aan SJSSN in verband met de organisatie van een workshop. EUR 72 is als bankkosten ten laste van de stichting gekomen.2