In 2019 is het bestuur van de stichting tweemaal met het volledige bestuur bijeen geweest. De stichting is vertegenwoordigd geweest toen de zusterstichting met een drukbezocht symposium in november 2019 in Paramaribo stilstond bij haar 30-jarig bestaan. Hugo Fernandes Mendes, Lilian Goncalves en Agaath Reijnders hebben een deel van het inhoudelijke programma verzorgd. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de zusterstichting www.sjssn.org.

De stichting heeft een omvangrijke bibliotheek van de Nederlandse hoogleraar Prof. Dr. Tim Koopmans via een legaat verkregen. Na een selectie zijn 40 dozen op 8 december 2019 in Suriname bij de zusterstichting afgeleverd.

De samenwerking met de Surinaamse zusterstichting is geïntensiveerd. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de Praktizijnsbibliotheek in Amsterdam om juridische documentatie ter beschikking aan de Surinaamse zusterstichting te stellen. Ook is er een bijdrage van circa EUR 9.000 aan de zusterstichting ter beschikking gesteld voor ondersteuning van de kantoororganisatie.

Er zijn voorbereidingen getroffen om de statuten uit 1989 te actualiseren en geschikt te maken voor ANBI-registratie.