In 2018 heeft de stichting stilgestaan bij het 30-jarig bestaan door middel van een symposium over de Surinaamse rechtsstaat. Tijdens het symposium behandelden experts uit zowel Suriname als Nederland vanuit verschillende perspectieven de druk waarmee de Surinaamse rechtsstaat te kampen heeft gehad, de huidige staat van de rechtsstaat in Suriname en de uitdagingen voor de toekomst. Centraal stond de vraag hoe de rechtspraktijk een bijdrage kan leveren aan de versterking van de rechtsstaat. Gastheer was Allen & Overy en de organisatie was in handen van CPO. Oud-deken Germ Kemper deed een oproep om een extra donatie te doen. De opbrengst van het symposium is rechtstreeks ten goede gekomen van de zusterstichting in Suriname.

De stichting heeft enkele financiƫle donaties ontvangen. Ook heeft de stichting een donatie ontvangen in de vorm van een bibliotheek (van Prof. Koopmans). Van deze bibliotheek is een selectie gemaakt en verscheept naar de Surinaamse zusterstichting.