De activiteiten van de stichting hangen nauw samen met de activiteiten van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN). Deze organisatie is uitgegroeid tot een onafhankelijk documentatie- en postacademisch opleidingsinstituut en ontplooit activiteiten ter ondersteuning van praktijkjuristen, zulks ter versterking van de rechtsstaat en bevordering van goed bestuur.

De SJSSN verzorgt kwalitatief hoogstaande cursussen voor praktijkjuristen, met als belangrijkste doelgroepen de Rechterlijke Macht, het Ministerie van Justitie en Politie, de Advocatuur, het Notariaat en het Bank- en Verzekeringswezen. SJSSN organiseert op regelmatige basis lezingen en presentaties die voor de verschillende beroepsgroepen toegankelijk zijn. Op deze wijze wil zij expertise voor een breder publiek toegankelijk maken en gedachtewisseling over diverse juridische onderwerpen stimuleren. Ook beheert SJSSN  de Mr. K. C. Goncalves juridische bibliotheek.

De Nederlandse stichting heeft zich in 2017 beziggehouden met fondsenwerving, training in Suriname en organisatieadvies. Dit zal in 2018 worden voortgezet en daartoe zijn begin 2018 enkele nieuwe bestuursleden aangetrokken. In april 2018 heeft op initiatief van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) bij Allen & Overy in Amsterdam een symposium plaatsgevonden: ‘De waarde van de rechtsstaat voor de Surinaamse samenleving. Een verhaal van moed en hoop’, waarbij 80 mensen aanwezig waren. De inkomsten van die bijeenkomst zijn ten goede van de stichting gekomen.